browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: január 2015

SLOVENSKÁ KRONIKA 2014 – 8. ročník – (26.11.2014)

Zdroj: http://www.nocka.sk/vzdelavacia-cinnost/vzdelavanie/slovenska-kronika/2014/vysledky Výber z textu, krátené Oceniť uchovávanie nehmotného kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest. Taký bol cieľ súťaže Slovenská kronika 2014, ktorú vyhlásilo Národné osvetové centrum spolu so Slovenským národným archívom, Etnografickým múzeom Martin a Združením miest a obcí Slovenska. Slávnostné udeľovanie sa cien sa konalo v stredu 26. novembra 2014 v … Continue reading »

Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na SLOVENSKÁ KRONIKA 2014 – 8. ročník – (26.11.2014)

SLOVENSKÁ KRONIKA 2009 – 6. ročník – (30.11.2009)

Zdroj: http://www.nocka.sk/narodna-osveta/slovenska-kronika Výber z textu, krátené Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenská národná knižnica, Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenské národné múzeum, Slovenský národný archív, Združenie miest a obcí Slovenska, Literárne informaèné centrum, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť a OZ Domovina vyhlasujú výsledky 6. ročníka celoslovenskej súťaže o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta, najlepší kultúrnohistorický, informačný a kultúrnoturistický materiál, publikáciu … Continue reading »

Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na SLOVENSKÁ KRONIKA 2009 – 6. ročník – (30.11.2009)

SLOVENSKÁ KRONIKA 2012 – 7. ročník – (21.3.2013)

Zdroj: http://www.nocka.sk/narodna-osveta/slovenska-kronika/2012 Výber z textu, krátené Celoštátna súťaž o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta, publikáciu o kultúrnom dedičstve, kultúrnoturistický a kultúrnoinformačný materiál, zbierku ľudovej slovesnosti, prísloví, porekadiel, úsloví, povestí a ľudových rozprávok, textov ľudových piesní a slovník nárečia venovaná RNDr. Ladislavovi Jasenákovi VÝSLEDKOVÁ LISTINA 7. ROČNÍKA SÚŤAŽE SLOVENSKÁ KRONIKA, vyhlásená  21.  marca 2013 v Martine SÚŤAŽNÉ … Continue reading »

Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na SLOVENSKÁ KRONIKA 2012 – 7. ročník – (21.3.2013)