browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zoznam kníh

 

Predstavujem Vám zbierku vlastivedných monografií obcí a miest rozdelených po jednotlivých krajoch a okresoch Slovenska. Zbierka sa rodí postupne. Prvú knihu – vlastivednú monografiu som získal darom v roku 1991 od primátora mesta Žarnovica. Hľadal som informáciu o tom, či majú na kopci zámok, hrad a či kaštieľ. Od tej doby cieľavedome navštevujem mestá a obce Slovenska, zúčastňujem sa veľtrhov, blúdim po antikvariátoch.

Pustite sa aj vy do hľadania svojej knihy na tejto www stránke. Vyberte si kraj.

 Názov kraja

 slovensko

 

Snahou a túžbou autora projektu je skompletizovať ucelený zoznam vlastivedných monografií pre celé Slovensko tak, aby obce a mestá o sebe vedeli, poznali sa a nedržali sa zaužívaného sloganu  „Ja tu len bývam“.