browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Štatistika zberateľa

Aktualizované: 28.01.2024

Predkladám pár kuriozít z mojej zbierky.

Najťažšia kniha, 7.5 kg : Skalica, vydaná v roku 2014
Najväčší formát knihy, š275 x v365 mm : Skalica, vydaná v roku 2014
Najvyšší počet strán, 1.229 strán: Skalica, vydaná v roku 2014
Najstaršia kniha : Myjava, vydaná v roku 1911
Celková dĺžka všetkých kníh uložených vedľa seba v knižnici :

30,8 m

 

Počet kníh (tvrdá a mäkká väzba) v databáze zoradených po krajoch Slovenska.

Bratislavský kraj : 123 kníh
Trnavský kraj : 183 kníh
Trenčiansky kraj : 207 kníh
Nitriansky kraj : 218 kníh
Žilinsky kraj : 303 kníh
Banskobystrický kraj 274 kníh
Prešovský kraj 299 kníh
Košický kraj : 190 kníh
spolu : 1.797 kníh
   

Počet kníh (zošitová / spinková väzba) v databáze zoradených po krajoch Slovenska.

Bratislavský kraj : 9 zošitov
Trnavský kraj : 23 zošitov
Trenčiansky kraj : 19 zošitov
Nitriansky kraj : 23 zošitov
Žilinsky kraj : 20 zošitov
Banskobystrický kraj : 36 zošitov
Prešovský kraj : 49 zošitov
Košický kraj : 27 zošitov
spolu : 206 zošitov