browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Obchodné podmienky

 

  • Peňažná cena za reklamu umiestnenú na www.monografia.eu je považovaná za dar na podporu predkladaného projektu zbierania a archivácie vlastivedných monografii.
  • Finančné prostriedky budú použité na ďalší nákup vlastivedných monografii dostupných už len v antikvariátoch a na burzách.
  • Cena za zverejnenú reklamu – dohodou.
  • V prípade záujmu ma prosím kontaktujte.